SẢN PHẨM ĐỊNH HÌNH

MÀNG NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Phương
PGĐ. Kinh Doanh - 0966795781

Mr.Luân
Giám đốc điều hành - 0948163907

-

-

-

-

-

-

KHAY NHỰA ĐỊNH HÌNH

DTP 01
DTP 01
DTP 02
DTP 02
DTP 03
DTP 03
DTP 04 - PS
DTP 04 - PS
DTP 04 - PP
DTP 04 - PP
DTP 05
DTP 05
DTP 06
DTP 06
DTP 07
DTP 07
DTP 08
DTP 08
DTP 09
DTP 09
DTP M
DTP M
DTP M2
DTP M2
DTP D13.5
DTP D13.5
DTP D14
DTP D14
Khay Đựng Kềm
Khay Đựng Kềm
Khay Điện Tử
Khay Điện Tử
Khay Bánh Kẹo
Khay Bánh Kẹo
Khay Rau Mầm
Khay Rau Mầm
Khay Bánh Kẹo
Khay Bánh Kẹo
Khay Trứng Gà/Vịt
Khay Trứng Gà/Vịt
Khay Ổ Khóa
Khay Ổ Khóa
Khay Kẹo Dừa
Khay Kẹo Dừa

MÀNG NHỰA

Băng Keo Dán Thùng
Băng Keo Dán Thùng
Băng Keo OPP Màu
Băng Keo OPP Màu
Băng Keo OPP Trong, Đục
Băng Keo OPP Trong, Đục
Băng Keo Xốp 2 mặt
Băng Keo Xốp 2 mặt
Băng Keo
Băng Keo