SẢN PHẨM ĐỊNH HÌNH

MÀNG NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Phương
PGĐ. Kinh Doanh - 0966 795 781

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KHAY NHỰA ĐỊNH HÌNH

DTP 01
DTP 01
DTP 02
DTP 02
DTP 03
DTP 03
DTP 04 - PS
DTP 04 - PS
DTP 04 - PP
DTP 04 - PP
DTP 05
DTP 05
DTP 06
DTP 06
DTP 08
DTP 08
DTP 09
DTP 09
DTP 10
DTP 10
DTP M
DTP M
DTP M2
DTP M2
DTP D13.5
DTP D13.5
DTP D14
DTP D14
DTP 15
DTP 15
DTP 16
DTP 16
DTP 30
DTP 30

MÀNG NHỰA

Màng nhựa HiPS
Màng nhựa HiPS
Màng nhựa PP
Màng nhựa PP
Màng nhựa PET
Màng nhựa PET
Màng nhựa HiPS
Màng nhựa HiPS
Màng nhựa PET
Màng nhựa PET