SẢN PHẨM CHÍNH

SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Mr Lê Minh Luân
Giám Đốc - 0948 163 907

Mr .Phương
TP. Kinh Doanh - 0933 072 818

-

-

-

KHAY NHỰA ĐỊNH HÌNH

DTP 01
DTP 01
DTP 02
DTP 02
DTP 03
DTP 03
DTP 04 - PS
DTP 04 - PS
DTP 04 - PP
DTP 04 - PP
DTP 05
DTP 05
DTP 06
DTP 06
DTP 07
DTP 07
DTP 08
DTP 08
DTP 09
DTP 09
DTP M
DTP M
DTP M2
DTP M2
DTP D13.5
DTP D13.5
DTP D14
DTP D14
Khay Đựng Kềm
Khay Đựng Kềm
Khay Điện Tử
Khay Điện Tử
Khay Bánh Kẹo
Khay Bánh Kẹo
Khay Rau Mầm
Khay Rau Mầm
Khay Bánh Kẹo
Khay Bánh Kẹo
Khay Trứng Gà/Vịt
Khay Trứng Gà/Vịt
Khay Ổ Khóa
Khay Ổ Khóa
Khay Kẹo Dừa
Khay Kẹo Dừa

BĂNG KEO

Băng Keo Dán Thùng
Băng Keo Dán Thùng
Băng Keo OPP Màu
Băng Keo OPP Màu
Băng Keo OPP Trong, Đục
Băng Keo OPP Trong, Đục
Băng Keo Xốp 2 mặt
Băng Keo Xốp 2 mặt
Băng Keo
Băng Keo

DÂY ĐAI NHỰA

Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa