SẢN PHẨM CHÍNH

SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Mr Lê Minh Luân
Giám Đốc - 0948 163 907

Mr .Phương
TP. Kinh Doanh - 0933 072 818

-

-

-

Khay Nhựa PP

DTP 04 - PP
DTP 04 - PP
DTP 06
DTP 06