SẢN PHẨM CHÍNH

SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Mr. Luân
Giám Đốc - 0948 163 907

Mr. Phương
PGĐ. Kinh Doanh - 0933 072 818

-

-

-

-

Khay Nhựa HIPS

DTP 01
DTP 01
DTP 02
DTP 02
DTP 03
DTP 03
DTP 04 - PS
DTP 04 - PS
DTP 05
DTP 05
DTP 07
DTP 07
DTP 08
DTP 08
DTP 09
DTP 09
DTP D13.5
DTP D13.5
DTP D14
DTP D14
DTP M
DTP M
DTP M2
DTP M2